Samen voor een duurzaam Koningsplein en Regentesseplein en omgeving

De gemeente Den Haag wil uiterlijk in 2040 helemaal klimaat neutraal zijn en zal een stevige start maken door tot 2030 tienduizend woningen per jaar aan te pakken. Zij willen dit samen met bewoners en bedrijven doen, daarbij gebruik makend van de Haagse Kracht waarbij de nadruk ligt op lokale duurzame initiatieven. Er zijn hiervoor 10 focuswijken aangewezen waar “Koningsplein en Regentesseplein en omgeving” er één van is. Concreet betekent dit dat Kopgroep2030 de komende 10 jaar zal werken aan de volgende thema’s:  

  1. Meer groen, minder hitte- en wateroverlast
  2. Anders koken en verwarmen
  3. Besparen en isoleren
  4. Het helpen van vereningen van eigenaren (VvE’s) bij het verduurzamen

Wij hebben als buurt dus zelf de mogelijkheid om hierin mee te denken, bij te dragen en ons leven in een duurzame buurt vorm te geven. Door als buurt betrokken te zijn bij de energietransitie, kunnen we bereiken dat de energietransitie de start is van het creëren van waarden die voor onze buurt belangrijk zijn. Denk daarbij aan comfort in huizen, vergroening van de omgeving, samenhorigheid in de buurt, opleidingen en werkgelegenheid. Dat is de kracht die de energietransitie nodig heeft en kan veroorzaken!