Anders koken en verwarmen

Het doel van de gemeente Den Haag is om al voor 2030 een deel van de stad klimaatneutraal te maken. De belangrijkste component om dit te realiseren is de omschakeling van aardgas voor koken en verwarmen naar andere vormen van warmte-energie. Voor koken betekent dat meestal het omschakelen naar elektrische vormen van koken (bv inductie). Voor het verwarmen van onze huizen zijn er nu al veel alternatieven en de toekomst zal uitwijzen welke keuzes er gemaakt gaan worden. Zo zullen er warmtenetten komen, stedelijk of buurtgebonden, die bijvoorbeeld gebruik gaan maken van restwarmte uit de industrie, aardwarmte of warmte uit het oppervlakte water. Individueel kun je denken aan een warmtepomp, elektrisch verwarmen etc. Nieuwe technieken voor gebruik van andere energiebronnen  zijn volop in ontwikkeling zoals het gebruik van groen gas of waterstofgas. De intentie is om het gebruik van aardgas voor het verwarmen van huizen en water te verminderen tot nul. Kopgroep2030 zal de komende jaren de ontwikkelingen op dit gebied nauwkeurig in de gaten te houden, zodat we als buurt op het juiste moment een goede keuze kunnen maken voor het optimale resultaat. Verder is het belangrijk om voordat je als bewoner een individuele oplossing kiest voor nieuwe energietoevoer, er vooral eerst voor te zorgen dat je in totaal minder energie nodig hebt en dus voldoende energie in je huishouden bespaart en je huis zo goed mogelijk isoleert.   

In 2020 zullen er twee informatie avonden plaatsvinden over het de energiehuishouding en het warmteplan van onze buurt. Het onderzoek hiervoor en deze avonden organiseren wij samen met de Groene Regentes en Duurzaam Den Haag. Wil je graag meedenken over het warmteplan, heb je hier vragen over of wil je bij deze avonden aanwezig zijn? Mail dan gerust naar info@kopgroep2030.nl