All Posts By: admin

Subsidie voor zonnepanelen rond het Koningsplein

Kopgroep2030 gaat collectief een aanvraag voor subsidie uit het Klimaatfonds (https://duurzaamdenhaag.nl/klimaatfonds) indienen voor bewoners die zonnepanelen aanschaffen binnen het Buurkracht project Koningsplein en omgeving. Er hebben zich bij het Buurkracht project zo’n 39 belangstellenden voor zonnepanelen aangemeld. Inmiddels zijn er negen personen in onderhandeling over een contract en denken 23 personen nog na over de […]

We gaan een gereedschapskist vol met hulpmiddelen voor het verduurzamen door straatinitiatieven ontwikkelen

Kopgroep2030 zal het komend kwartaal de methoden en instrumenten die bij het straatproject van de van Swietenstraat zijn gebruikt vertalen in een handzame Toolbox die voor iedereen toegankelijk zal zijn via onze website. Het proces van aanpak zal in detail worden beschreven waarbij we voor elke stap handige instrumenten aanreiken. Daarbij kun je denken aan: […]

Mijn straat loopt op kop

Het Challenge project mijn straat loopt op kop, dat we het afgelopen jaar samen met de bewoners van de van Swietenstraat hebben uitgevoerd, loopt ten eind.  Alhoewel de Corona-epidemie een optimale uitvoering van het project behoorlijk heeft dwars gezeten, zijn er toch veel mooie initiatieven gestart die nu al of in de komende maanden hun […]

Buren die huren

Het project “mijn straat loopt op kop” van de van Swietenstraat wil in het eerste kwartaal van 2021 meer aandacht besteden aan maatregelen voor huurders en dan met name bewoners die hun huis of appartement huren van een particulier huurder die geen extra investeringen wil / kan doen. Naast een aantal kleine energiebesparende maatregelen die […]

Vul onze enquête in over onze toekomstige duurzame wijk

Ga hier direct naar de enquête: https://bit.ly/vragenlijstE Kopgroep2030 werkt samen met Duurzaam Den Haag en bewoners uit de wijk aan het opstellen van een wijkenergieplan. In een wijkenergieplan wordt vastgelegd hoe we in de toekomst onze huizen op een duurzame manier gaan verwarmen. de toekomstige (duurzame) energievoorziening in de wijk eruit komt te zien.  In mei 2020 […]

Stem op ons initiatief: ‘De Groene Laadstraat’ – Energietransitie ontmoet Klimaatadaptatie

Kopgroep2030 heeft voor de Energie uit de Wijk Challenge 2021 van de Gemeente Den Haag het plan voor een Groene Laadstraat ingediend. Dit initiatief heeft als doel elektrisch vervoer in het straatbeeld aantrekkelijker te maken door niet alleen in te spelen op bewustwording en energiebesparing in mobiliteit, maar ook bij te dragen aan de koppeling tussen klimaatadaptatie […]

Kopgroep2030 zoekt Groene Daken coaches

Voor het Groene Daken project dat we samen met Duurzaam Den Haag momenteel uitvoeren, zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die zich in willen zetten als Groen Dak coach. Een Groen Dak coach is vergelijkbaar met een energiecoach (maar dan dus voor groene daken) en geeft onafhankelijk advies over de leverancier en bij het […]