Browsing Category: Uncategorized

Subsidie voor zonnepanelen rond het Koningsplein

Kopgroep2030 gaat collectief een aanvraag voor subsidie uit het Klimaatfonds (https://duurzaamdenhaag.nl/klimaatfonds) indienen voor bewoners die zonnepanelen aanschaffen binnen het Buurkracht project Koningsplein en omgeving. Er hebben zich bij het Buurkracht project zo’n 39 belangstellenden voor zonnepanelen aangemeld. Inmiddels zijn er negen personen in onderhandeling over een contract en denken 23 personen nog na over de […]

We gaan een gereedschapskist vol met hulpmiddelen voor het verduurzamen door straatinitiatieven ontwikkelen

Kopgroep2030 zal het komend kwartaal de methoden en instrumenten die bij het straatproject van de van Swietenstraat zijn gebruikt vertalen in een handzame Toolbox die voor iedereen toegankelijk zal zijn via onze website. Het proces van aanpak zal in detail worden beschreven waarbij we voor elke stap handige instrumenten aanreiken. Daarbij kun je denken aan: […]