Meer groen, minder hitte- en wateroverlast

Het Konings- en Regentesseplein en omgeving is aangewezen als focuswijk waar de gemeente Den Haag een start mee maakt om uiterlijk in 2040 helemaal klimaatneutraal zijn. Kopgroep2030 wil daaraan bijdragen en heeft voor de komende tien jaar onder meer een strategie bedacht voor meer groen en minder hitte- en wateroverlast. Het klimaat verandert, dus wij veranderen mee; dat is klimaatadaptatie.

Kopgroep2030 is een groep vrijwilligers uit  de buurt die zich met en voor medebewoners inzet voor een duurzame en klimaatadaptieve buurt. Kopgroep2030 doet dat via drie sporen

1. De groenblauwe buurt

Wij geloven dat vergroening hand in hand gaat met verduurzaming en ons voorbereidt op het klimaat van de toekomst. We zetten ons in voor ‘functioneel groen’ en duurzaam waterbeheer. In de openbare ruimte kunnen bijvoorbeeld tegels verwijderd worden waarna er grasveldjes kunnen ontstaan die meer regenwater opnemen en vasthouden.  Bomen en ander groen verkoelen de hele buurt en gaan het zogenaamde ‘hitte-eiland effect’ tegen. Het opvangen van regenwater voor hergebruik is zuinig en voorkomt ondergelopen straten.

2. Sociale buurt

De openbare ruimte van meer groen voorzien en klimaatadaptatief maken is meer dan alleen een verhaal van water hergebruiken, tegels verwijderen en hitte tegengaan. Het is een verhaal van buren die samen de uitdaging aangaan. Na de coronacrisis willen we dat het weer gaat bruisen op onze  pleinen en in de straten. Daarom hebben we ook nadrukkelijk oog voor elkaar en peilen we waar behoefte aan is. We ‘verbuurzamen’ terwijl we samen werken aan klimaatadaptatie in de buurt.

3. Innovatieve buurt

Ons initiatief heet niet voor niets Kopgroep2030: wij gaan voorop en zijn niet bang om daarbij nieuwe initiatieven en ideeën te verwelkomen en te omarmen. Wateropslag, slimmere groene daken, tegels die water gefaseerd in de grond laten filtreren, de ideeën zijn talloos. Innovatie hoeft niet altijd groots en revolutionair te zijn. Als jij een goed idee hebt voor onze buurt, kan Kopgroep2030 je helpen om zulke nuttige plannen te verwezenlijken.

Om  tot een groenblauwe, sociale en innovatieve buurt te komen hebben wij jou, je buren en  bewoners van Konings- en Regentesseplein en omgeving nodig. Haak aan bij concrete acties, waarmee je anderen activeert en motiveert om te vergroenen. Of heb jij innovatieve ideeën of wensen waarmee we de buurt kunnen vergroenen? Meld je dan bij ons en doe mee!

Denk en doe je hier graag aan mee? Stuur dan een mail naar info@kopgroep2030.nl