Meer groen, minder hitte- en wateroverlast

De uitstoot van broeikasgassen de afgelopen decennia heeft geleid tot een verandering in de atmosfeer die er toe leidt dat de aarde opwarmt en het klimaat ontwricht. Hierdoor nemen de extremen en de heftigheid van de al bekende weersomstandigheden – warm, nat, droog en koud  – alleen maar toe. We gaan samen een manier vinden om hier beter mee om te gaan, waarbij het vergroenen van de buurt niet alleen de belangrijkste oplossing is maar ook nog eens zorgt voor een mooie buurt, met schone lucht! Als er meer groen is in de buurt in plaats van tegels of asfalt, wordt warmte minder vast gehouden wat zorgt voor meer afkoeling tijdens warme periodes én wordt water makkelijker afgevoerd en vastgehouden waardoor we minder wateroverlast ervaren.

Samen met andere groen initiatieven uit de buurt gaan we werken aan een groenere buurt, waar we ons regenwater individueel via regentonnen en collectief via een waterbergingssysteem beter opvangen en hergebruiken. Daarnaast gaan we zorgen voor meer groen, bijvoorbeeld door meer groene geveltuintjes, groene daken, groene tram/bushokjes, groene pleinen en straten!

Denk en doe je hier graag aan mee? Stuur dan een mail naar info@kopgroep2030.nl