Nieuws

Besparing van 285 ton CO2 rond Koningsplein

Toekenning Klimaatfondsbijdrage voor de besparing van 285 ton CO2 uitstoot rond het Koningsplein In samenwerking met Buurkracht en Kopgroep2030 hebben buurtbewoners van het Koningsplein in Den Haag in 2020 hun buurkracht gebruikt voor een collectief zonnepanelenaanbod. Na de presentatie van deze collectieve aanbesteding konden de bewoners intekenen voor een dak inspectie en de uiteindelijke aanschaf […]

Mycelium toren

In augustus is er bij Gras van de Buren op het Constant Rebecque plein een witte toren verrezen. Dit is een myceliumtoren voor buurt oesterzwammen! Mycelium is het netwerk van draden van een schimmel, wat groeit in blokken van stro, die gebruikt worden om een toren of muurtje te bouwen in de buurttuin. Uit dit […]

Verduurzaam menu

Samen met de bewoners van de Van Swietenstraat “mijn straat loopt op kop” heeft Kopgroep2030 een verduurzaam-menu samengesteld. Een uitstekend menu met keuze uit veschillende lichte en zwaardere opties om je huis te verduurzamen! Dus als je wil beginnen met een proeverijtje waarmee je energie bespaard, of als je al meer wil weten over de […]

Buurtbabbel # met… Esther Vogelaar!

Vind jij natuur in Den Haag belangrijk en wil je andere enthousiastelingen ontmoeten? Schuif dan digitaal aan bij de Buurtbabbel van Kopgroep 2030 met stadsecoloog Esther Vogelaar! Na een toelichting over wat een stadsecoloog eigenlijk doet, gaan we in gesprek met elkaar over de natuur in het Regentessekwartier en hoe we samen kunnen bijdragen aan […]

Subsidie voor zonnepanelen rond het Koningsplein

Kopgroep2030 gaat collectief een aanvraag voor subsidie uit het Klimaatfonds (https://duurzaamdenhaag.nl/klimaatfonds) indienen voor bewoners die zonnepanelen aanschaffen binnen het Buurkracht project Koningsplein en omgeving. Er hebben zich bij het Buurkracht project zo’n 39 belangstellenden voor zonnepanelen aangemeld. Inmiddels zijn er negen personen in onderhandeling over een contract en denken 23 personen nog na over de […]

We gaan een gereedschapskist vol met hulpmiddelen voor het verduurzamen door straatinitiatieven ontwikkelen

Kopgroep2030 zal het komend kwartaal de methoden en instrumenten die bij het straatproject van de van Swietenstraat zijn gebruikt vertalen in een handzame Toolbox die voor iedereen toegankelijk zal zijn via onze website. Het proces van aanpak zal in detail worden beschreven waarbij we voor elke stap handige instrumenten aanreiken. Daarbij kun je denken aan: […]

Mijn straat loopt op kop

Het Challenge project mijn straat loopt op kop, dat we het afgelopen jaar samen met de bewoners van de van Swietenstraat hebben uitgevoerd, loopt ten eind.  Alhoewel de Corona-epidemie een optimale uitvoering van het project behoorlijk heeft dwars gezeten, zijn er toch veel mooie initiatieven gestart die nu al of in de komende maanden hun […]