Besparing van 285 ton CO2 rond Koningsplein

Toekenning Klimaatfondsbijdrage voor de besparing van 285 ton CO2 uitstoot rond het Koningsplein

In samenwerking met Buurkracht en Kopgroep2030 hebben buurtbewoners van het Koningsplein in Den Haag in 2020 hun buurkracht gebruikt voor een collectief zonnepanelenaanbod. Na de presentatie van deze collectieve aanbesteding konden de bewoners intekenen voor een dak inspectie en de uiteindelijke aanschaf van zonnepanelen. Het eindresultaat is dat dit jaar 16 bewoners een totaal van 168 zonnepanelen op hun daken hebben geplaatst. 

Kopgroep2030 heeft daarom in juli een aanvraag bij het Klimaatfonds ingediend met het verzoek de gemeenschappelijk besparing van 285 ton CO2 uitstoot (in 12 jaar) door de plaatsing van deze 168 panelen financieel te ondersteunen. 

Deze aanvraag is in oktober gehonoreerd en inmiddels na rato verdeeld onder alle deelnemers. Iedere deelnemer heeft 6% van de gemaakte kosten terug ontvangen.

Wij willen Duurzaam Den Haag en Fonds1818, de twee uitvoerders van Het Klimaatfonds  (https://klimaatfondslokaal.nl/ ) , hartelijk danken voor deze stimulerende bijdragen. 

Buurtbewoners vertellen elkaar over de actie
Deze daken rond het Koningsplein liggen nu vol met panelen