Energieonderzoek ReVa gestart

In de toekomst zullen we de stap moeten zetten van het gebruik van fossiele energie naar het gebruiken van duurzame energie. Hierover wordt in de media en politiek veel geschreven en gezegd.

Heeft u zich wel eens afgevraagd wat dat uw huis gaat betekenen? Zelf met zonnepanelen uw eigen stroom opwekken is vrij simpel, maar de vraag hoe we in de toekomst met duurzame energie onze oude huizen warm krijgen en bedrijven draaiende houden is een stuk ingewikkelder.

Omdat dit voor iedereen een ingewikkeld vraagstuk is, zijn Kopgroep2030 en de Groene Regentes samen met Duurzaam Den Haag gestart met een onderzoek hoe de energievoorziening voor onze wijk eruit kan komen te zien.

Met dit onderzoek geven we bewoners en bedrijven in het Regentesse- en Valkenbos-kwartier een platform om mee te denken en werken aan de energievoorziening van de toekomst. Het is een initiatief van bewoners uit de wijk voor de wijk.

Fasering

Het onderzoek wordt uitgevoerd in twee fasen:

  • Fase 1: het onderzoeken van de huidige ‘energiehuishouding’ van de wijk.
  • Fase 2: het komen tot een wijkenergieplan waarin we mogelijke oplossingen voor een duurzame energiehuishouding onderzoeken.

We hebben het onderzoek in twee fasen opgeknipt omdat we pas naar oplossingen kunnen kijken als we weten waar als wijk m.b.t. energiegebruik nu staan.

We zijn nu bezig met fase 1. Hierin onderzoeken we drie hoofdvragen:

  • Wat is het huidige energieverbruik (gas en elektra) in de wijk?
  • Hoeveel energie zouden we in de wijk duurzaam kunnen opwekken?
  • Hoeveel energie zouden we in de wijk kunnen opslaan?

In dit onderzoek kijken we dus nog niet naar mogelijke oplossingen.

Tijdslijn

Begin april worden de resultaten van de eerste fase van het onderzoek gepubliceerd en met de wijk gedeeld. In mei is er een bijeenkomst om de resultaten te bespreken, vragen te beantwoorden en jullie als bewoners of ondernemers mee te nemen in het traject voor fase 2.

Uiteraard willen we zoveel mogelijk bewoners en bedrijven uit de wijk betrekken bij het opstellen van het wijkenergieplan. We weten nog niet precies wanneer we dit uit kunnen voeren, maar we houden jullie graag op de hoogte.

Informatie

Dus hou de kanalen van Kopgroep2030, de Groene Regentes en Duurzaam Den Haag in de gaten of stuur een mail naar info@kopgroep2030.nl of info@groeneregentes.nl als je op de hoogte gehouden wil worden!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *