Stichting Kopgroep2030 is een feit!

Kopgroep2030 heeft nu een officiële status gekregen als Stichting. Op 24 april onze stichting notarieel vastgelegd. We hebben het gevierd met een online borrel met lokale biertjes van de Prael.
Na 2 jaar als informeel buurtteam is dit feitelijk een overgang naar een nieuwe fase. Samen met Duurzaam Den Haag, die voor ons de belangrijke link naar het overkoepelende Haagse initiatief vormt, gaan we ons middels diverse projecten vol inzetten voor een meer groen en schone energie in onze wijk.  

In 2019 zijn er diverse activiteiten, gericht op het informeren over de aanpak en mogelijkheden van het verduurzaming van woningen en de omgeving opgestart. Eind 2019 werd het buurtteam omgedoopt tot Kopgroep2030 met een duidelijke op de buurt gericht visie en strategie. Duurzaam Den Haag stimuleert en begeleid het proces van professionalisering van het buurtteam. Hun uitgangspunt is dat bewonersparticipatie door hun wordt gefaciliteerd en ondersteund met het uiteindelijke doel de buurtvertegenwoordigers als serieuze gesprekspartners in de transitiediscussie bij de gemeente aan tafel krijgen.  

Zorgen maken over het klimaat tijdens de Corona pandemie?
Als Kopgroep2030 zeggen we “,Ja, ook juist nu” We hebben tegelijkertijd van doen met een korte en een lange termijn crisis. 
Klimaatverandering is een pandemie in vertraging, de gevolgen worden langzaam zichtbaar. En de parallel gaat niet alleen op voor de kwaal, maar ook voor het medicijn: ieder van ons is een kleine en tegelijkertijd cruciale schakel in het tegengaan van het probleem. 
Dus naast stappen zetten om de eerste Corona nood te ledigen en de curve af te vlakken om het virus beheersbaar te maken, moeten we ook plannen maken voor ‘wederopbouw’ als de Corona crisis is bezworen. Dan willen en kunnen we niet zomaar terug naar hoe het is geweest: sociaal, economisch, maatschappelijk, inclusief de doorzettende klimaatverandering. 
We moeten doorpakken om juist ook nu stappen te zetten om de curve van de klimaat crisis af te vlakken. En dat niet alleen  (inter)nationaal maar vooral ook thuis en in onze eigen buurt.
Ook al moeten we nu fysiek 1,5 meter afstand houden, als Kopgroep2030 steken we wel virtueel de koppen bij elkaar, en bereiden zinvolle verduurzamingsstappen voor.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *