Subsidie voor zonnepanelen rond het Koningsplein

Kopgroep2030 gaat collectief een aanvraag voor subsidie uit het Klimaatfonds (https://duurzaamdenhaag.nl/klimaatfonds) indienen voor bewoners die zonnepanelen aanschaffen binnen het Buurkracht project Koningsplein en omgeving.

Er hebben zich bij het Buurkracht project zo’n 39 belangstellenden voor zonnepanelen aangemeld. Inmiddels zijn er negen personen in onderhandeling over een contract en denken 23 personen nog na over de aangeboden offerte. De overig zeven personen zijn om diverse redenen afgevallen.

Kopgroep2030 zal deze collectieve aanvraag voor subsidie bij Duurzaam Den Haag indienen voor alle personen die voor 31 mei 2021 hebben besloten mee te doen met de Buurkracht aanbesteding. Dit levert gemiddeld een besparing van rond de 4% op. De aanvraag kan alleen collectief worden ingediend. De verkregen subsidie wordt na plaatsing van de panelen naar rato van CO2-besparing door Kopgroep2030 aan de deelnemers uitgekeerd. Zorg er daarom voor dat je voor 31 mei rond bent met SolarBox!

Zie voor meer informatie: https://www.buurkracht.nl/denhaag/  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *