Vergelijk hier je eigen energieverbruik met de rest van de wijk

De eerste resultaten van het Energieonderzoek ReVa zijn binnen! Binnenkort volgt volledige publicatie van de resultaten, maar we kunnen wel alvast delen wat het energieverbruik in de wijk is. We hebben laten onderzoeken wat het huidig energieverbruik voor gas en elektra is. Woningen die aangesloten zijn op de stadsverwarming zijn hierin niet meegenomen.

Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van verbruiksgegevens van de netbeheerder. Daarin wordt per postcode-zes gebied (1234 AB) het gemiddelde verbruik per aansluiting weergegeven. Zo kunnen we op een kleine schaal verschillen in energieverbruik in kaart brengen zonder dat gegevens herleidbaar zijn tot een individuele aansluiting. In deze verbruiksgegevens wordt echter geen onderscheid gemaakt in de oppervlakte van het gebouw. Daarom is het verbruik in het onderzoek omgerekend in een verbruik per vierkante meter vloeroppervlakte.  Hiervoor is gebruik gemaakt van informatie uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Hierin is per gebouw de vloeroppervlakte geregistreerd. Tot slot hebben we zowel het gasverbruik als elektraverbruik omgerekend naar verbruik in kWh/m². Zo kunnen we verbruik van elektriciteit en gas ook met elkaar vergelijken. In onderstaande plaatjes zijn de resultaten weergegeven.

Het gasverbruik van Regentessekwartier en Valkenboskwartier (kWh/m2) (bron: Antea, april, 2020).

Wil je je eigen energieverbruik met de rest van de wijk vergelijken? Je hebt hiervoor twee gegevens nodig. Het totale energieverbruik van elektriciteit (in kWh) en gas (in m³) van het afgelopen jaar. Deze kan je vinden op de laatste jaarnota van je energieleverancier. Ook heb je de oppervlakte van je woning nodig. Die kan je opvragen bij het Kadaster: https://www.kadaster.nl/bag-viewer. Vul in het veld ‘Zoeken’ je adres in en de informatie over je woning wordt op het scherm weergegeven. Vul de gegevens in onderstaande invulvelden in om de berekening te maken.

Nu kan je jouw energieverbruik makkelijk met de rest van de wijk vergelijken. Doe dit samen met je buren en kijk wat je van elkaar kan leren. Wil je samen met je buren werken aan o.a. energiebesparing? Geef je straat dan op voor de aanpak ‘Mijn straat loopt op Kop’ van Kopgroep2030!

Voor vragen neem contact op met info@kopgroep2030.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *