Stappenplan bekijken

Welkom bij de toolbox van “mijn straat loopt op kop”.

Wil je samen met je buren verduurzamen en meer mensen in je straat meekrijgen? Dan biedt Kopgroep2030 je hulp met deze toolbox. 

Met behulp van de stappen in deze toolbox doorloop je met je buren een stappenplan dat je individueel of gezamenlijk zou kunnen uitvoeren. Elke stap in het proces biedt een aantal hulpmiddelen aan die je kunt gebruiken zoals een voorbeeld flyer of een enquete. Maar ook een overzicht van allerlei activiteiten die je met je straat kunt ondernemen. Je kunt stappen overslaan of versnellen. Maar misschien kom je ook nog op nieuwe extra stappen. We leren ook graag van jou ervaringen! En we helpen je graag verder. Heb je vragen? Neem contact met ons op. 

Laat je inspireren door goede voorbeelden en vraag zo nodig advies

Neem contact op met Kopgroep2030 en laat je in een oriëntatiegesprek uitleggen hoe zo’n gemeenschappelijke aanpak in jullie straat zou kunnen werken.

Neem contact op via: info@kopgroep2030.nl

Bekijk ook:
Straataanpak van Swietenstraat

Activiteiten in andere buurten
Duursaam Benoordenhout
Groene Meent
Duurzaam duinoord
Gasvrij Scheveningen
Gemeente Den Haag

Vorm een klein team met enthousiaste buren

Dit kun je doen met een uitnodigingsbrief met de directe vragen: "Ben je geïnteresseerd in het verduurzamen van je woning? Zie je de noodzaak en urgentie van een schonere wereld? Vind je het ook hoog tijd om nu in te grijpen? Dan nodigen we je uit om je bij ons straatinitiatief aan te sluiten. We willen aan de slag met zoveel mogelijk bewoners uit de straat.

Wie nodig je uit?
Nodig naast je buren en/of die bekenden in de straat ook de mensen uit waarvan je vermoedt dat ze enthousiast zouden kunnen zijn over verduurzamen en graag mee willen doen. Bijvoorbeeld omdat ze al iets aan hun huis hebben gedaan. Nodig ook mensen uit waarvan je weet dat ze veel contacten in de straat hebben en goed zijn in het mobiliseren van anderen. Er zijn vast buren die vaker betrokken zijn bij straatinitiatieven en daarvoor graag hun handen uit de mouwen steken.
Bij een gezamenlijke aanpak hoort ook wat organisatiestructuur om het succesvol te maken. Je hebt trekkers, netwerkers en doeners nodig.

De eerste bijeenkomst
Organiseer een bijeenkomst met het doel een straatteam te vormen. Dit team gaat het proces trekken en coördineren. Misschien is het al mogelijk wat taken te verdelen.
Nodig eventueel Kopgroep2030 uit bij de eerste bijeenkomst om deskundig advies te geven en vragen beantwoorden.
Zoek je nog meer mensen? Denk bv. aan het gebruik van whatsapp groepen in de straat, gebruik eventueel de buurtapp hoplr of facebook. Kopgroep2030 biedt ook hulpmiddelen aan om je buren te motiveren.

Hulpmiddelen
Voorbeeld presentatie Introductie Straataanpak
Voorbeeld uitnodigingsbrief met een introductie van de straataanpak

Een plan van aanpak

Heb je een team van 4-8 enthousiaste buren dan neem je de volgende stap. Om een project goed te kunnen uitvoeren en coördineren heb je een plan nodig. Dat hoeft geen ingewikkeld strategisch plan te worden, maar een opsomming van wat de chronologische stappen zijn, is wel belangrijk om het project tot een succes te maken.
Er zijn verschillende mogelijkheden om voor een dergelijk initiatief subsidie bij de gemeente Den Haag te krijgen. Onder het kopje "Gemeenschappelijke verduurzaming van de straat" kun je een subsidie Duurzaamheid aanvragen. Dit is een subsidie voor het proces zoals het huren van een zaaltje of het inhuren van een expert.

Actie
Organiseer een tweede bijeenkomst en bespreek een voorlopig plan van aanpak. Gebruik hierbij de stappen zoals beschreven in deze toolbox als basis en pas je eigen straatplan daarop aan.

Hulpmiddelen
Voorbeeld van het voorlopig plan van activiteiten van swietenstraat
Vraag subsidies op tijd aan bij de gemeente Den Haag
Onderzoek wat de wensen en behoeften zijn
Voordat je begint is het belangrijk om te weten wat je buren van de straat al gedaan hebben en wat hun wensen en mogelijkheden zijn op het gebied van verduurzamen. Dit vormt de basis van een succesvol activiteitenplan.

- Wat kunnen of willen bewoners/eigenaars investeren?
- Wat willen, kunnen en mogen huurders doen?
- Zijn er VvE’s waarin de bewoners gezamenlijk iets willen ondernemen etc.? 

Als je deze gegevens hebt is het gemakkelijker om een activiteitenplan te maken dat door iedereen wordt omarmd. Het wordt dan ook gemakkelijker om mensen enthousiast te krijgen om actief mee te gaan doen met activiteiten die ze zelf hebben voorgesteld.

Laat je buren weten wat ze allemaal zouden kunnen doen.
Deel het "Verduurzaam Menu" uit. Het geeft een goed overzicht van wat er voor iedereen mogelijk is en stimuleert hopelijk bewoners om er over na te denken. Het Verduurzaam Menu is te downloaden en zelf te drukken, maar kan ook geprint gratis bij Kopgroep2030 worden besteld.
Verduurzaam Menu

Formuleer vragen voor je buren en stel een enquête samen
Maak een enquête in Google Forms (of ander programma dat je kent, bv Survey Monkey). Deze programma’s zijn gratis en maken het gemakkelijker om de data te analyseren en eventueel te presenteren aan de bewoners.
Het uiteindelijk doel is om te weten wat er al gedaan is door bewoners, wat ze nog graag zouden willen doen aan verduurzaming en wat ze daarvoor over hebben.
Richt de enquête op de activiteiten die je denkt te kunnen organiseren in de straat.
Er zijn vele mogelijkheden om dit te doen
De simpele methode is om dit via een informatiefolder te doen waarop dan tevens de gegevens staan waar men de enquête kan invullen (website en/of QR code). De informatiefolder bevat een uitleg van het doel van de enquete. Bezorg de folder huis-aan-huis.
Indien mogelijk is spreek je iedereen even persoonlijk aan. Dit kun je doen door deur-aan -deur de folder uit te delen en in een persoonlijk gesprek mensen proberen te motiveren.
Je kunt er ook een ludieke straatactiviteit van maken. Dit kost vaak geld. De gemeente Den Haag heeft hier subsidie voor die dit kan ondersteunen.

Geef ook duidelijk aan tot wanneer men de enquete kan invullen.
Hulpmiddelen
Voorbeeld enquête straataanpak
Voorbeeld van een introductiefolder

De enquête kun je maken in bijvoorbeeld survey monkey of google forms. Indien er niemand is die deze programma’s kent of ermee heeft gewerkt kun je gedetailleerde uitleg op YouTube vinden.

Enquête middelen
enquetetool van google
surveytool

Tutorial voor Google Forms
Voor Survey Monkey uitleg

Ontwikkel een activiteitenplan

De informatie uit de enquête vormt de basis voor de planning. Het wordt duidelijk wat men al gedaan heeft aan verduurzamen en waar mensen mee verder willen. Het geeft aan waar de prioriteiten in de straat liggen etc.
- Na het analyseren en ordenen van de uitkomsten van de enquête is het belangrijk om de  resultaten met de straat te delen.
- Dan selecteer je de activiteiten die de meeste ondersteuning krijgen en werk je een activiteitenplan en tijdsschema uit. 
- Tot slot presenteer je de gekozen activiteiten aan alle bewoners waarbij iedereen nogmaals de kans krijgt zich aan te sluiten bij de uitvoering van de activiteiten.  

Analyseer de uitkomsten van de enquête
Indien je Google Forms hebt gebruikt is komt de analyse er automatisch uitrollen. Maak een kort overzicht rapport van het resultaat en deel dit met alle bewoners want een feedback is cruciaal om bewoners geïnteresseerd te houden.
Zet de belangrijkste wensen op een rij en verbind deze met zinvolle activiteiten
Selecteer uit de resultaten de belangrijkste wensen en activiteiten die men graag zou willen realiseren.
Formuleer daaruit een voorlopig plan van activiteiten (welke activiteiten en wanneer). Houdt daarbij rekening met de praktische mogelijkheden (bv financieel, kennis en capaciteit) die je als straatinitiatief hebt.

Het is handig om een overzicht (excel sheet) te hebben van alle activiteiten met de namen en contactgegevens van de bewoners die hebben aangegeven deze graag te willen doen of ondersteunen.
Presenteer het activiteitenplan aan alle bewoners van de straat en probeer zoveel mogelijk mensen mee te krijgen in de uitvoering
De presentatie van de lijst van activiteiten aan alle bewoners van de straat kan op veel manieren.
De van Swietenstraat heeft haar activiteitenplan gepresenteerd op de Burendag met als thema “Hoe verduurzamen we samen de straat”.
Er zijn posters gemaakt per activiteit met intekenlijsten waar mensen zich konden aanmelden voor specifieke activiteiten.

Het delen van zo’n plan kan natuurlijk ook op een andere manier.
Gebruik b.v. de eerder genoemde lijsten met de namen van bewoners die in een specifieke activiteit geïnteresseerd zijn benader hen direct.
Een evenement heeft ook een sociale functie en het geeft je de mogelijkheid bewoners die in eerste instantie niet overtuigd waren nu alsnog wel mee te krijgen.
Een evenement fungeert ook als een startsein van alle acties.
Hulpmiddelen
Voorbeeld analyse rapport Google Forms
Voorbeeld rapport voor bewoners van Swietenstraat

• Lijst van mogelijke activiteiten die je als straat zou kunnen initiëren
• Voorbeeld van een Xcel sheet met alle activiteiten en namen van bewoners die geïnteresseerd zijn


Subsidie burendag
• Subsidie gemeente Den Haag straatactiviteit Link subsidie

Voer de activiteiten uit

Sommige activiteiten kunnen mensen individueel aanvragen en uitvoeren (b.v. je CV afstellen, gesprek met een energiecoach etc.). Andere activiteiten kunnen mogelijk gezamenlijk gedaan worden.
Belangrijk is dat er bij de gezamenlijke activiteiten een goede coördinatie plaats vindt. Soms kan dat één persoon zijn (b.v. bij een EnergyParty). Vaak is het leuker om dit met een klein groepje te doen.

Bedenk als je iets collectief wil doen dat er in Den Haag al heel veel voorbeelden zijn van succesvolle collectieve aanpak. Het kan je enorm veel tijd sparen om een keer met de mensen die daarbij betrokken waren te overleggen. Je hoeft het wiel dan niet nog een keer uit te vinden. 
Neem de tijd! Het hoeft niet allemaal in één keer. Zeker collectieve activiteiten vergen tijd en veel aandacht. Doe die één voor één. Download hier de lijst van mogelijke maatregelen met bijbehorende activiteiten, informatie en subsidieregelingen

We horen het ook graag als je aanvullingen hebt!
Vertel ons over je activiteiten: info@kopgroep2030.nl

Monitor de uitvoering en resultaten

Iets wat vaak vergeten wordt, is monitoring. Dus kijken of al die energie inderdaad iets heeft opgeleverd. Dat doe je door een evaluatie van de resultaten.
Het makkelijkst is dit te doen via een tweede enquête waarin je de bewoners van de straat vraagt wat jullie actie bij hen heeft losgemaakt, welke activiteiten werkelijk zijn uitgevoerd en wat dit uiteindelijk aan resultaat heeft opgeleverd. Ook hier is het belangrijk eventuele resultaten te delen met alle inwoners.

Acties
Maak een enquête in Google Forms (of bv Survey Monkey) en deel dit op eenzelfde manier als onder stap 4 met de bewoners.
Na 2-3 weken analyseer je de teruggekomen gegevens en deel je de resultaten met iedereen. Eventueel ook met de subsidieverstrekker.

Hoe is deze toolbox ontstaan?

Kopgroep2030 heeft in 2020 de energie uit de wijk challenge van de gemeente Den Haag gewonnen met het project "mijn straat loopt op kop"
Het doel van het project was om gedurende een periode van één jaar zoveel mogelijk bewoners van één straat te informeren over de mogelijkheden van het verduurzamen van hun woning.

Tegelijktijd stimuleren we iedereen een aantal maatregelen te nemen die voor de desbetreffende persoon ook haalbaar zijn en helpen met vergroenen en verduurzamen. Door dit gezamenlijk te doen in een straat krijg je niet alleen een beter idee van wie er allemaal in je straat woont, beter zicht op wat iedereen bezig houdt maar ook meer sociale samenhang in de straat.

Ondanks dat het project enorm veel hinder ondervond van de coronamaatregelen is het toch succesvol verlopen. Een kwart van de 160 huishoudens heeft daadwerkelijk meegedaan en 1 of meer maatregelen genomen. Die maatregelen zijn variërend van oude gloeilampen vervangen door spaarlampen tot de volledige renovatie van een huis.

En nóg beter; de mensen weten elkaar nu te vinden voor burenadvies en voor de gezelligheid!

Heb je de toolbox gebruikt? We horen graag wat je ervan vond. Geef ons feedback.